Οικιστικό Εμπορικό Συγκρότημα Garden Residence

Περιγραφή: Κατασκευή αστικού οικιστικού και εμπορικού συγκροτήματος Garden Residence, συνολικής έκτασης 70.323 τ.μ.