Εγκατάσταση ραδιοσυστημάτων στο Αττικό μετρό

Περιγραφή: Εγκατάσταση ραδιοσυστημάτων σε 18 σταθμούς