Σιδηροδρομικός σταθμός στην Oradea, Ρουμανία

Περιγραφή: Ανακατασκευή επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού, συνολικής επιφάνειας 3.800 τ.μ.
Περίοδος Εκτέλεσης: Αύγουστος 2005 – Σεπτέμβριος 2007