Νέα σύμβαση ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ υπέγραψε η ΙNTRAKAT με τη ΔΕΠΑ

Δελτία τύπου

Νέα σύμβαση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΙNTRAKAT με τη ΔΕΠΑ την 29η Αυγούστου 2005, για το έργο «Συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Εγκαταστάσεών του.