Συντήρηση Δικτύου σταθμών βάσης της Wind Hellas

Περιγραφή: Συντήρηση δικτύου περίπου 750 σταθμών βάσης της εταιρείας Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2004 – Απρίλιος 2006