Σιδηροδρομικός Σταθμός Βουκουρεστίου, Ρουμανία

Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης CED του σιδηροδρομικού σταθμού
Περίοδος Εκτέλεσης: Αύγουστος 2003 – Ιούλιος 2005