Σιδηροδρομικός σταθμός στην Timisoara, Ρουμανία

Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης CED του σιδηροδρομικού σταθμού και κατασκευή του κτιρίου ελέγχου κυκλοφορίας
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2002 – Σεπτέμβριος 2002