Σταθμοί κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία

Περιγραφή: Υπηρεσίες πρόσκτησης, μελετών κατασκευής 15 σταθμών κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα