Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού – 50% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 13.350 m2 με την ανέγερση νέου τμήματος αεροσταθμού.

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης – απογείωσης των αεροσκαφών.