Συντήρηση συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

Περιγραφή: Συντήρηση σε κοινοπραξία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεών του – Βόρειος Τομέας