Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Wind Hellas

Περιγραφή: Συντήρηση των εννιά τηλεπικοινωνιακών κέντρων της εταιρείας