Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Forthnet

Περιγραφή: Συντήρηση των 33 τηλεπικοινωνιακών κέντρων της εταιρείας