ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας

Περιγραφή: Ανέγερση Γενικής Ιδιωτικής Τριώροφης με Υπόγειο Κλινικής, δυναμικότητας 114 κλινών, 9.861 τ.μ. στην Κέρκυρα