Εγκαταστάσεις υδροδότησης και επεξεργασίας πόσιμου νερού Θήβας.

Περιγραφή: Κατασκευή διυλιστηρίου και διάνοιξη οπής στο κανάλι του Μόρνου από την ΕΥΔΑΠ. Το διυλιστήριο αποτελείται από δύο αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2009