Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Περιγραφή: Ολοκλήρωση κατασκευής σε κοινοπραξία του γενικού νοσοκομείου Κέρκυρας, τεσσάρων ορόφων με δύο υπόγεια, δυναμικότητας 277 κλινών, συνολικής επιφάνειας 32.400 τ.μ.