Κέντρο διακίνησης τροφίμων Agro Food, στη Ρουμανία

Περιγραφή: Κατασκευή εγκαταστάσεων κέντρου διακίνησης τροφίμων της αγροτικής βιομηχανίας Agro Food, συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ.
Περίοδος Κατασκευής: Ιούνιος 2004 – Νοέμβριος 2006