Δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone

Περιγραφή: Kατασκευαστικές εργασίες δικτύου πρόσβασης μεγάλων πελατών στο δίκτυο οπτικής ίνας του Αττικού Δακτυλίου και διασύνδεση σταθμών βάσης σε όλη την ελλάδα με άλλα υφιστάμενα δίκτυα.