Συντήρηση Δικτύου οπτικών ινών της Wind Hellas

Περιγραφή: Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας