Κατασκευή αγωγού υψηλής παροχής φυσικού αερίου

Περιγραφή: Kατασκευή σε κοινοπραξία εργασιών πολιτικού μηχανικού αγωγού υψηλής παροχής φυσικού αερίου 54 χλμ.