Κατασκευή σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας Βουλγαρία

Περιγραφή: Κατασκευή 129 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας Globul Βουλγαρίας