Κατασκευή έργων υποδομής ΧΥΤΑ Ν.Πηλίου

Περιγραφή: Εκπόνης μελέτης, χωματουργικές εργασίες και κατασκευή έργων οδοποιίας, στεγάνωση χώρου, σύστημα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, βασικά έργα υποδομής, περίφραξη χώρου ΧΥΤΑ, τεχνική βοήθεια επί ένα έτος. Περίοδος Εκτέλεσης: 2000