Κατασκευή Αιολικού Πάρκου 21MW στο Νομό Βοιωτίας

Περιγραφή: Κατασκευή Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 21MW στο Νομό Βοιωτίας.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2010-2014