Οικονομικά αποτελέσματα 2012

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2012
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2012

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2012
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2012

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2012
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2012

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2012

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRA-PHOS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012