Γνωστοποίηση ίδρυσης υποκαταστήματος της INTRAKAT στην Πολωνία

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της INTRAKAT, ολοκληρώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πολωνία, με έδρα το Malopolskie, Κρακοβίας, (ul. Dietla 50, Tαχ.Kωδ. 31-054).