Ευρυζωνικά ασυρματικά συστήματα (LMDS)

Περιγραφή: Εγκατάσταση ευρυζωνικών ασυρματικών συστημάτων (LMDS), 120 σταθμοί