Σταθμοί Βάσης βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία

Περιγραφή: Κατασκευή σταθμών βάσης της εταιρείας