Πρόσκτηση θέσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Περιγραφή: Πρόσκτηση περίπου 600 θέσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τους τρεις βασικούς πάροχους κινητής τηλεφωνίας της χώρας