ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου : EUROMEDICA Α.Ε

Τόπος Εκτέλεσης : Κέρκυρα

Περιγραφή: Ανέγερση Γενικής Ιδιωτικής Τριώροφης με Υπόγειο Κλινικής, δυναμικότητας 114 κλινών, 9.861 τ.μ. στην Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας
ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας ΙΟΝΙΟΣ Γενική Κλινική Κέρκυρας