Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου : ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Τόπος Εκτέλεσης : Θεσσαλία

Περιγραφή: Ανέγερση γενικής ιδιωτικής κλινικής, τεσσάρων ορόφων και υπόγειο, δυναμικότητας 169 κλινών, 28.000 τ.μ., στη Θεσσαλία

Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γενική κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας